Artikelen door

Industrieel weegsysteem voor bufferbunker

Recent installeerden we een betrouwbaar industrieel weegsysteem op een bestaande bufferbunker van een rookgasreinigingsinstallatie bij een steenbakkerij. Wij namen daarbij de engineering en integratie van de nieuwe weegsystemen voor onze rekening. We voorzagen de juiste weegtechnische componenten en pasten alle toevoer- en afvoerleidingen van de bufferbunker aan. Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis van de […]

Plaatsing van een industrieel weegsysteem voor een gipstransportband

Wij installeerden recent een industrieel weegsysteem op een van de bestaande transportbanden van een gipsverwerkend bedrijf. Het weegsysysteem geeft de klant de mogelijkheid de hoeveelheid getransporteerd gips nauwkeurig te weten. Op die manier krijgt hij een perfect zicht op de aangeleverde hoeveelheid per schip. Ost bv nam de engineering en integratie van het dynamische weegsysteem […]

Ombouw van industriële weegsystemen voor vloeistoftanks

We vervingen een verouderd industrieel weegsysteem in een verbrandingsoven. Daarbij namen we de engineering en de integratie van de nieuwe industriële weegsystemen op ons. In samenspraak met de klant werden de juiste weegcellen en weegelektronica geselecteerd en aangeleverd om die vervolgens vakkundig en op de juiste weegtechnische manier te integreren en in bedrijf te stellen. […]

Ombouw van een weegsysteem voor verschillende afzakmachines

Bij een cellulosefabrikant vervingen we de oude weegsturingen van  verschillende afzakmachines door nieuwe weegbesturingen. We namen de engineering van de weegsystemen voor onze rekening en selecteerden in samenspraak met de klant de meest geschikte weegcellen en doseerelektronica. In nauwe samenwerking met een expert inzake automatisering vernieuwden we vervolgens de volledige weegbesturing. Eenmaal onze opdracht volbracht […]

Toepassing van een S-level continu weegsysteem op zandsilo’s en granulaatbunkers

Verschillende waterproductiecentra zijn al vele jaren overtuigd van de betrouwbare en nauwkeurige werking van het S-level niveaumeetsysteem. Meerdere bulksilo’s en granulaatbunkers worden daarbij uitgerust met een siloniveaumeetsysteem met gebruik van insert gauge-rekstrook sensoren. De silo’s en bunkers met netto-inhoud van 50 tot 100 ton steunen ieder op 3 of 4 I-profielen waarin insert gauge-rekstrook sensoren […]

S-Level niveaumeting op verschillende silo’s – gebruik rekstrooksensoren

S-level continu niveaumeetsysteem op 3 x bulksilo’s Een trouwe klant heeft opnieuw gekozen om het S-level niveaumeetsysteem te voorzien op 3 bulksilo’s. De silo’s zijn uitgerust met een siloniveaumeetsysteem door toepassing van insert gauge-rekstrook-sensoren. De silo’s met elk een netto-inhoud van 50 ton, steunen ieder op 4 ronde profielen waarin insert gauge-rekstrook sensoren zijn aangebracht. […]

Container Tiltframe-weegsysteem

Container Tilt frame-weegsysteem Wij hebben bij een klant meegewerkt aan 3 projecten waarbij container tilt frames voorzien werden van ijkwaardige weegsystemen. De containers, geladen met bulkproduct, worden op de container tilt frames geplaatst. Door het weegsysteem wordt het gewicht van de geladen container met een nauwkeurigheid van 20kg geregistreerd. Nadien wordt de container gekipt, waardoor […]

Projecten silo-, tank-, bunkerweging

Projecten siloweging-, tankweging-, bunkerweging Wij hebben bij een klant meegewerkt aan 4 projecten waar silo’s, bunkers, tanks en big-bag losstations voorzien werden van weegcellen. Ost Bvba nam de engineering van de weegsystemen voor zijn rekening. Zo werden de juiste weegcellen en versterker aangeleverd in functie van de toepassing. Deze werden op de juiste weegtechnische manier […]

Plaatsing S-Level continu niveaumeetsysteem op zoutsilo’s, netto 120 ton

Plaatsing S-Level continu niveaumeetsysteem op zoutsilo’s, netto 120 ton Wij hebben bij een Nederlandse klant 2 zoutsilo’s uitgerust met een siloniveaumeetsysteem door toepassing van insert gauge-sensoren. De silo’s, met elk een netto-inhoud van 120 ton, steunen ieder op 4 verticale I-profielen waarin insert gauge-sensoren zijn aangebracht. Ost Bv leverde en plaatste deze sensoren met bijhorende […]