Weegsysteem voor een gips transportband

Een gips verwerkend bedrijf heeft op één van zijn bestaande transportbanden een weegsysteem laten plaatsen. Via het transportband weegsysteem wordt de hoeveelheid getransporteerde gips nauwkeurig gemeten, waardoor de klant nauwkeurig weet hoeveel product per schip wordt aangeleverd.

Ost Bv nam de engineering en de integratie van het dynamische weegsysteem voor zijn rekening, waardoor de klant kon rekenen op een goed en nauwkeurig werkend dynamisch weegsysteem.

Heb je ook een project waar dynamische wegingen geïntegreerd moeten worden? Of heb je interesse in onze oplossingen en diensten? Surf meteen naar www.ostws.com of neem contact op +32 3 711 38 82

 

 

Nieuwe Atex weegsystemen voor alcohol tanks

Voor een brouwerij hebben wij in samenwerking met een tankbouwer de opdracht uitgevoerd betreft de levering en plaatsing van tankweegsystemen in atex omgeving.

Ost Bv nam de engineering en de integratie van de nieuwe weegsystemen voor zijn rekening, waardoor de klant zich volledig kon toeleggen op de piping en de configuratie van de volledige installatie. De juiste weegcellen en weegelektronica werd aangeleverd en werden vakkundig op de juiste weeg technische manier gemonteerd, aangesloten en afgeregeld.

Nauwkeurig wegen is in dit productieproces zeer belangrijk, vandaar dat de klant al meerdere jaren beroep op ons doet als het op nauwkeurig wegen aankomt!

Heb je ook een project waar wegingen geïntegreerd moeten worden ? Of interesse in onze oplossingen en diensten? Surf meteen naar www.ostws.com of neem contact op +32 3 711 38 82

 

Vervanging van oude loadcellen door nieuwe loadcellen

Ombouw weegsystemen vloeistoftanks

Bij een verbrandingsoven hebben we een verouderde weegbesturing vervangen.

Ost bv nam de engineering en de integratie van de nieuwe weegsystemen voor zijn rekening. Zo werden in samenspraak met de klant de juiste weegcellen en weegelektronica aangeleverd, deze werden vakkundig op de juiste weegtechnische manier geïntegreerd en in bedrijf gesteld.

Hierdoor hebben we weer een klant tevreden gemaakt. Onze cliënt kan rekenen op nauwkeurig werkende installatie.

Heb je ook een weegbesturing die aan vervanging toe is? Of interesse in onze oplossingen en diensten? Surf meteen naar www.ostws.com of neem contact op +32 3 711 38 82

 

Ombouw weegsysteem verschillende afzakmachines

Bij een cellulose fabrikant hebben we op een vakkundige manier de weegbesturing van verschillende afzakmachines, die aan vervanging toe waren, omgebouwd.

Ost Bv nam de engineering van de weegsystemen voor zijn rekening. In samenspraak met de klant werden de juiste weegcellen en doseerelektronica aangeleverd.  Samen met een expert in automatisatie werd de complete besturing vernieuwd zodat het afvullen van de zakken weer perfect en nauwkeurig verliep.

Heb je ook interesse in onze oplossingen en diensten? Surf meteen naar www.ostws.com of neem contact op +32 3 711 38 82

Afzakmachine voorzien van nieuwe weegbesturing

S-level continu weegsysteem toegepast op zandsilo’s & granulaat bunkers

Bij verschillende waterproductie centra is men al jaren overtuigd van de betrouwbare en nauwkeurige werking van het S-level niveaumeetsysteem. Verschillende bulk silo’s en granulaat bunkers zijn uitgerust met een silo niveaumeetsysteem door toepassing van insert gauge-rekstrook sensoren. De silo’s en bunkers met netto-inhoud van 50-100 ton, steunen ieder op 3 of 4 I-profielen waarin insert gauge-rekstrook-sensoren zijn aangebracht.

Ost bv leverde en plaatste deze sensoren met bijbehorende kabelverbindingsdozen, bekabeling en weegindicator. Deze werden aangesloten en geconfigureerd zodat de klant de inhoud met een nauwkeurigheid van circa 2% continu kan aflezen.

Het S-level niveaumeetsysteem wordt gebruikt om continu het niveau te bewaken van de bulk silo’s en bij het beladen van vrachtwagens bij de granulaat bunkers. Het S-level niveaumeetsysteem zorgt ervoor dat de inhoud van de silo’s juist wordt gemeten zodat de silo’s niet leeg geraken en bij belading niet worden overladen.

Heeft u ook een silo of bunker waarvan u de inhoud nauwkeurig wil meten?

Surf meteen naar www.ostws.com of neem contact op +32 3 711 38 82

 

S-level continu niveaumeetsysteem op 3 x bulksilo’s

Een trouwe klant heeft opnieuw gekozen om het S-level niveaumeetsysteem te voorzien op 3 bulksilo’s. De silo’s zijn uitgerust met een siloniveaumeetsysteem door toepassing van insert gauge-rekstrook-sensoren. De silo’s met elk een netto-inhoud van 50 ton, steunen ieder op 4 ronde profielen waarin insert gauge-rekstrook sensoren zijn aangebracht.

Ost bv leverde en plaatste deze sensoren met bijbehorende kabelverbindingsdozen, bekabeling en weegindicator. Deze werden aangesloten en geconfigureerd zodat de klant de inhoud met een nauwkeurigheid van circa 2% continu kan aflezen.

Het S-level niveaumeetsysteem wordt gebruikt voor de continue niveau monitoring van de bulk silo’s. De toeslagstoffen, zoals mangaan en kalk, worden gebruikt om toe te voegen aan de klei of leem, voor de productie van gevelstenen. Het S-level niveaumeetsysteem zorgt ervoor dat de inhoud van de silo’s juist wordt gemonitord zodat de silo’s niet leeg geraken en de toevoer van toeslagstoffen naar de doseerinstallatie gegarandeerd blijft.

 

 

S-Level continu niveaumeetsysteem op 2 x cementsilo’s

Een klant heeft ervoor gekozen om het S-level niveaumeetsysteem te voorzien op 2 bestaande cementsilo’s. De silo’s bevatten cement, dat gebruikt wordt voor het mengen met vliegas.

De silo’s zijn uitgerust met een siloniveau meetsysteem door toepassing van insert gauge-rekstrook-sensoren. De silo’s met elk een netto-inhoud van 75 en 100 ton, steunen ieder op 4 ronde profielen waarin insert gauge-rekstrook-sensoren zijn aangebracht.

Ost bv leverde en plaatste deze sensoren met bijbehorende kabelverbindingsdozen, bekabeling en weegindicator. Deze werden aangesloten en geconfigureerd zodat de klant de inhoud met een nauwkeurigheid van circa 2% continu kan aflezen.

Het S-level niveaumeetsysteem wordt gebruikt voor het continu monitoren van het  niveau van de cement silo’s. Het cement wordt gebruikt voor het mengen met vliegas. Het S-level niveaumeetsysteem zorgt ervoor dat de inhoud van de silo’s juist word gemonitord zodat de silo’s niet leeg geraken en de toevoer van toeslagstoffen naar de menginstallatie gegarandeerd blijft.

 

Heeft u ook een silo waarvan u de inhoud nauwkeurig wil meten?

Surf meteen naar www.ostws.com of neem contact op +32 3 711 38 82